News & Events

மகளிர் தின சிறப்புப் போட்டி:12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கான போட்டித்தேர்வு

12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கான போட்டித்தேர்வு 22.02.2021 முதல் 08.03.2021 வரை நடைபெறவுள்ளது. Assured Prize Rs.300/-(only for girls) For more details, contact 6383486070, 9659851517 and 9488087079.

பெண் முன்னேற்றம் வன்கொடுமைச் சட்டம் பெண்உரிமைகள் வரதட்சனை ஒழிப்பு பெண் சிசுக்கொலை குழந்தைப் பாதுகாப்பு பெண்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு அரசாங்க சலுகைகள் பெண் முன்னேற்ற திட்டங்கள் பெண் சாதனையாளர்கள் பெண்களின் அரசியல் ஈடுபாடு போன்ற தலைப்பையொட்டிய போட்டித் தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.